Kinderfysiotherapie

Welkom bij de kinder(bekken)fysiotherapie.

Bekijk onze folder

Waarom kinderfysiotherapie?

Door te spelen en te bewegen ontwikkelen kinderen. Elk kind leert op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo leert het kind zijn omgeving en zichzelf kennen. Meestal gaat dit goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of verloopt de ontwikkeling anders dan bij leeftijdgenoten. Deze kinderen hebben meer oefening nodig om een bepaalde beweging of vaardigheid onder de knie te krijgen. Soms moet een kind, door een ziekte of aandoening, ook leren om met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te gaan.

Welke kinderen gaan naar de kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van baby’s, peuters, schoolkinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar. Een aantal therapeuten hebben zich binnen de kinderfysiotherapie verder gespecialiseerd voor een bepaalde klachten/ aandoeningen. Klik op de link folder voor meer informatie over de diverse leeftijdsgroepen en de specialisaties.

Is uw kind in goede handen?

Onze kinderfysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie de vervolgopleiding kinderfysiotherapie gevolgd. Hierna zijn ze als erkend kinderfysiotherapeut geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Dit betekend dat we voldoen aan alle kwaliteitseisen.

We zijn gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tussen 0 en 18 jaar, we werken altijd volgens een behandelplan. Waar nodig in overleg met andere specialisten zoals de arts en de leerkracht. En ook met de logopedist, de orthopedagoog, de psycholoog en de diëtiste die op hetzelfde adres werken voor het kindercentrum Octopus.

Hoe kan mijn kind verwezen worden naar de kinderfysiotherapeut?

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat het kind een probleem heeft met het bewegen. Maar ook de huisarts, de jeugdarts ( consultatiebureau of schoolartsendienst), de kinderarts, de logopedist of de psycholoog zien of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt.

U kunt met een arts spreken over een verwijzing, maar u kunt ook zonder verwijsbrief bij de kinderfysiotherapeut terecht.

Bij de behandeling door onze kinderfysiotherapeuten worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Dit kunt u nagaan op uw polis of informeer ernaar bij uw eigen zorgverzekering.

Bij de inschrijving wordt gevraagd naar een identificatie Dit kan een ID-kaart, een paspoort of een geboortebewijs zijn.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut kan door een gesprek met de ouders / verzorgers het probleem inventariseren. De kinderfysiotherapeut wil eerst een goed beeld krijgen van de mogelijkheden van het kind. Zij gaat praten met de ouders/ verzorgers en eventueel met het kind om duidelijk te krijgen waarom het kind bij de kinderfysiotherapeut komt. Soms wordt er ook informatie opgevraagd bij anderen zoals de huisarts of de leerkracht.

Vervolgens wordt het kind geobserveerd en onderzocht. Een motorische test kan een onderdeel zijn van dit onderzoek. Zij zal hierdoor antwoorden proberen te vinden op:

· Wat kan/doet het kind?

· Waarom beweegt het kind op deze manier?

· Hoe probeert het kind zelf zijn probleem op te lossen en wat kan de kinderfysiotherapeut hieraan bijdragen?

Het resultaat van het gesprek en onderzoek wordt met de ouders/ verzorgers besproken. Als het probleem niet op het terrein van de kinderfysiotherapie ligt wordt contact opgenomen met de verwijzer voor een ander traject.

Samen met de ouders wordt er een doel van de behandeling gesteld. Bijvoorbeeld “het kind kan los lopen” of “het kind kan leesbaar en snel genoeg schrijven”.

Het uitgangspunt vormt het stimuleren van de optimale ontwikkeling van het kind zodat het beter kan bewegen en goed kan functioneren.

De behandeling bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van instructies en adviezen en het doen van oefeningen. U kunt op die manier samen met uw kind ook thuis spelen en oefenen.

Het speelgoed en oefenmateriaal die we gebruiken is speciaal aangepast aan de leeftijd en beleving van het kind. Het is bedoelt om bepaalde bewegingen uit te lokken en plezier in bewegen te vergroten.

Aan het eind van de behandeling kijken we of het behandeldoel bereikt is en wordt een brief naar de huisarts en/of specialist gestuurd, tenzij u hier bezwaar tegen heeft.

Baby’s

Een baby ontwikkelt zich van liggen, rollen, zitten en kruipen tot staan en lopen. Vaak wordt er vanuit gegaan dat de (motorische) ontwikkeling bij baby's vanzelf gaat. Soms is dit niet zo en heeft uw baby wat extra stimulatie nodig. De kinderfysiotherapeut zou dan mee kunnen kijken.

Peuters

De peuterfase is een periode waar kinderen veel verschillende vaardigheden leren. Denk hierbij aan rennen, springen, klimmen/klauteren, fietsen op een driewieler, een bal gooien/vangen, kleuren, kleien enzovoort. In deze fase is er dan ook een grote variatie aan motoriek mogelijk. Soms gaat het anders. Ook bij de peuter kan de ontwikkeling anders verlopen waarvoor de kinderfysiotherapeut mee zou kunnen kijken.

Kleuters

De kleuterfase is een periode waar kinderen steeds fijner en moeilijkere vaardigheden leren. Denk hierbij aan rennen, springen, klimmen, hinkelen, huppelen, fietsen en zwemmen. Ook aan- en uitkleden, knutselen, knippen, tekenen, kleuren en voorbereidend schrijven worden op de kleuterleeftijd ontwikkeld. Wanneer de ontwikkeling van een kleuter anders verloopt, zou een kinderfysiotherapeut mee kunnen kijken.

Basisschool

Op het gebied van coördinatie en bewegen worden er op deze leeftijd steeds meer eisen gesteld. Kinderen kunnen huppelen, hinkelen, touwtje springen, fietsen en zwemmen. Ook begint op school het leren schrijven. Op deze leeftijd worden kinderen zich vaak bewust van het feit dat ze anders bewegen dan anderen. Dit kan voor een kind vervelend zijn en kan hier hinder van gaan ondervinden. Wanneer de ontwikkeling van een kind op de basisschool anders verloopt, zou een kinderfysiotherapeut mee kunnen kijken.

Middelbare scholier

Ook jongeren tot 18 jaar ontwikkelen zich verder. Ze gaan zelfstandig naar de middelbare school, zitten op een sportvereniging of hebben al een baantje. In deze leeftijd ziet de kinderfysiotherapeut vooral kinderen met lichamelijke klachten. Denk hierbij aan:

Klik hier voor symptomen/kenmerken die uw kind in de verschillende leeftijdsfasen kan hebben

Kinderbekkenfysiotherapie

Wat is Kinderbekkenfysiotherapie?

Kinderbekkenfysiotherapie is een specialisme binnen de fysiotherapie, waarbij de bekkenfysiotherapeut of de kinderfysiotherapeut zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met plas- en/of poepproblemen.

Soms lukt het niet zo goed om zindelijk te worden en hebben kinderen ouder dan 5 jaar nog regelmatig “een ongelukje”. Ook een buikoperatie, een aangeboren afwijking of een vervelende ervaring kan problemen geven bij het plassen of poepen.

De kinderbekkenfysiotherapeut gaat samen met u en uw kind werken aan dit probleem.

Welke problemen kunnen er zijn?

  • Plasongelukjes overdag
  • Bedplassen
  • Blaasontstekingen
  • Erg vaak moeten plassen
  • Poepongelukjes overdag
  • Angst om te plassen of te poepen
  • Obstipatie (verstopping)
  • Diarree
  • Buikpijn, verminderde eetlust, lusteloosheid