Liesbeth Gerritsen

Liesbeth Gerritsen

Functie

Geestelijke zorg

Ik rondde mijn opleiding aan de Universiteit voor Humanistiek in 2003 af en heb sindsdien ruime ervaring opgedaan als humanistisch geestelijk begeleider in de ouderenzorg.

Het humanisme is voor mij de inspiratiebron in mijn persoonlijke leven en in mijn werk als geestelijk verzorger. Humanisme betekent voor mij dat je als mens zelf vorm en
betekenis geeft aan je leven. Je doet dat altijd samen met de mensen om je heen. Mensen hebben elkaar nodig en dragen verantwoordelijkheid voor elkaar. Juist als het leven anders loopt dan we gedacht of gehoopt hadden is dat belangrijk. Ik wil dan graag iemand zijn bij wie anderen 'op verhaal kunnen komen' op momenten dat zij daar behoefte aan hebben.

Mirjam Heikens

Mirjam Heikens

Functie

Geestelijke zorg

Mijn werkzame leven ben ik ooit begonnen als verpleegkundige. Daarna studeerde ik theologie, omdat ik graag verdieping wilde. Deze studie heb ik afgerond in 2007. In de jaren daarna heb ik ervaring opgedaan op verschillende plekken. In de geestelijke zorg voel ik me nog het allermeeste thuis. Ik vind het altijd weer boeiend om mensen terzijde te staan bij de ‘trage vragen’ die zich zomaar kunnen voordoen in het leven. Wat betreft mijn eigen achtergrond: ik behoor tot de rooms-katholieke kerk en voel me ook thuis in de protestants-christelijke kerken. Voor mij is het vooral belangrijk dat we zo goed mogelijk aansluiten bij de mensen die we tegenkomen.

Filiz Islekter

Filiz Islekter

Functie

Geestelijke zorg

Als maatschappelijk werker kreeg ik vaak vragen over religie en zingeving, vooral vanuit islamitisch perspectief. Deze vragen en de behoefte aan persoonlijke ontwikkeling hebben ervoor gezorgd dat ik islamitisch geestelijk verzorging ging studeren. De islam is mijn haven, mijn thuiskomen en een basis voor hoe ik in het leven sta. Als geestelijk verzorger vind ik het belangrijk om de ander in eerste instantie als ‘mens’ te ontmoeten. Omdat iedereen eigen vorm van spiritualiteit heeft, met of zonder een religie.

Ieder mens kan een periode in het leven hebben waarin hij stagneert en de zin van het bestaan opnieuw moet herdefiniëren,vooral als het om situatie gaat die de bestaanszekerheid van die persoon raakt. Op zo’n moment kan een luisterend oor van groot waarde zijn. Een gesprek met iemand die jou niet veroordeeld en je ondersteunt bij het hervinden van hoop en troost zodat je je situatie kan hanteren. Ik hoop dat ik zo een medemens voor de ander kan zijn.'